Kirjaudu sisään
Luotettava.fi Logo

Luotettava.fi palvelun yleiset sopimusehdot

1. Sopimusehtojen soveltaminen ja voimassaolo

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Luotettava.fi (jäljempänä palveluntarjoaja) asiakkailleen toimittamiin Luotettava.fi tuotteisiin ja palveluihin. Nämä ehdot astuvat voimaan 1.1.2015 ja ovat voimassa toistaiseksi.

2. Sopimuksen syntyminen ja siirtäminen

Sopimus syntyy kun asiakas tilaa palvelun Luotettava.fi verkkosivuston tilauslomakkeen kautta ja palveluntarjoaja on vahvistanut tilauksen sähköpostin välityksellä. Asiakas voi siirtää sopimuksen kolmannelle osapuolelle muuttamalla hallinnassa yrityksen tiedot toisiksi. Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus ja/tai palvelut kolmannelle osapuolelle sekä muuttaa sopimuksen ja/tai palvelukuvauksen sisältöä.

3. Sopimuskauden pituus ja sopimuksen purku

Sopimuskauden pituus on sama kuin palvelun laskutuskauden pituus (3, 6 tai 12 kuukautta). Sopimus jatkuu aina automaattisesti seuraavaan laskutuskauteen, mikäli sitä ei ole irtisanottu. Irtisanottu sopimus päättyy kuluvaan laskutuskauteen.

Sopimus tai sen osa-alueet voidaan irtisanoa kuluvan laskutuskauden loppuun. Asiakkaan tulee irtisanoa palvelu aina luotettava.fi hallinnan kautta, faksin, sähköpostin, kirjepostin tai puhelimen kautta tehdyt irtisanomiset eivät ole päteviä.

Palveluntarjoaja varaa oikeuden irtisanoa palvelu välittömästi ilman irtisanomisaikaa, mikäli asiakkaalla on erääntynyt lasku, asiakas on rikkonut sopimusehtoja tai palvelun tuottamista ei voida jatkaa ulkopuolisen tekijän vuoksi (esimerkiksi force majure tilanne).

4. Palvelun toimittaminen

Palveluntarjoaja toimittaa palvelun vasta hyväksyttyään tilauksen. Palveluun liittyvien osa-alueiden toimitus voi viivästyä palveluntarjoajasta riippumattomista syistä.

Asiakkaan katsotaan hyväksyneen toimitus, mikäli asiakas ei tee välittömästi tilauksen hyväksynnän jälkeen reklamointia sähköpostilla Luotettava.fi asiakaspalveluun (asiakaspalvelu@luotettava.fi ).

5. Palvelun sisältö ja tuottaminen, asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet

Palveluntarjoaja voi tuottaa sopimuksen mukaisen palvelun haluamallaan tavalla. Palveluntarjoaja varaa oikeuden muuttaa palvelun sisältöä, pyrkien mahdollisuuksien mukaan tiedottamaan siitä etukäteen. Asiakkaan pyynnöstä tehdyistä muutoksista veloitetaan palveluntarjoajan yleisen hinnaston mukainen maksu.

Asiakas vastaa palveluun lataamastaan aineistosta ja huolehtii siitä ettei aineisto ole loukkaavaa ketään kohtaan tai ole Suomen lain tai hyvien tapojen vastaista. Asiakkaalla ei ole oikeutta vääristää arvosanoja tekemällä arviointeja itse tai pyytämällä jonkun muun tekemään niitä puolestaan. Asiakas vastaa arviointien olevan aina peräisin oikeilta verkkokaupasta ostavilta asiakkailta. Palveluntarjoaja varaa oikeuden poistaa aineistoa ja irtisanoa palvelu, mikäli se katsoo aineiston rikkovan näitä ehtoja.

Asiakas vastaa että hänen toimintansa tietoverkossa noudattaa Suomen lakia ja hyviä tapoja. Palveluntarjoajan tai kolmansien osapuolten palvelimien ja palvelujen luvaton käyttö tai käytön yritys on kielletty. Asiakkaan harjoittama mahdollisten tietoturvareikien etsintä ja väärinkäyttö on ehdottomasti kiellettyä ja johtaa välittömästi sopimuksen irtisanomiseen sekä mahdollisiin korvauksiin.

Palveluntarjoajan vastuu palvelujen tuottamisesta rajoittuu enintään perittyyn laskutuskauden maksuun. Palveluntarjoaja ei vastaa välillisistä vahingoista, joita asiakkaalle voi aiheutua teknisistä tai muista syistä.

Palveluntarjoaja varaa oikeuden estää teknisin keinoin sopimuksen vastainen toiminta.

Asiakas ei missään tilanteessa saa luovuttaa käyttäjätunnuksiaan kolmannen osapuolen käyttöön. Asiakas vastaa kaikesta tunnuksillaan tehdyistä toimista.

Palveluntarjoaja varaa oikeuden keskeyttää palvelun tuottaminen tilapäisesti, mikäli se on tarpeellista korjaus-, huolto- tai muiden töiden vuoksi. Palveluntarjoaja pyrkii minimoimaan katkoksen keston ja tiedottamaan siitä asiakkaalle mahdollisuuksien mukaan etukäteen.

Palveluntarjoaja ei vastaa virheistä tai toimintakatkoista, jotka aiheutuvat ylivoimaisesta esteestä (force majure) tai kolmannen osapuolen toimista.

6. Käyttäjätunnukset ja salasanat

Palveluntarjoaja toimittaa asiakkaalle tilauksen jälkeen käyttäjätunnukset ja salasanat Luotettava.fi hallintaan. Poikkeuksena Valmiskauppa.fi asiakkaat, jotka kirjautuvat palveluun Valmiskaupan asiakastilin kautta.

Palveluntarjoaja varaa oikeuden muuttaa käyttäjätunnusta ja salasanaa tarpeen vaatiessa, ilmoittamalla tästä asiakkaalle.

7. Laskutus ja hinnat

Asiakas voi ostaa palvelun hallinnasta käyttöoikeuden palveluun. Maksutapahtuman kuitti lähetetään maksun jälkeen automaattisesti asiakkaan antamaan sähköpostiin. Käyttöoikeuden päätyttyä mitään tietoa asiakkaan palvelusta ei näytetä julkisesti.

Palveluntarjoaja varaa oikeuden muuttaa palvelujen hintoja. Hintojen muutoksista ilmoitetaan palvelun sivustolla (www.luotettava.fi ) vähintään kuukautta ennen uusien hintojen voimaan astumista.

8. Palvelun sulkeminen

Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea tai irtisanoa asiakkaan palvelu, mikäli asiakas rikkoo sopimusehtoja, on haettu selvitystilaan tai konkurssiin tai hänet on todettu maksukyvyttömäksi.

9. Muut ehdot

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla. Mikäli neuvottelu ei tuo ratkaisua, oikeuspaikkana on Hyvinkään käräjäoikeudessa.

 

Luotettava.fi Facebookissa:  

© Luotettava.fi - Käyttöehdot